Om verksamheten

Åldrar: 12–17

Boende för ensamkommande flyktingbarn är ett stödboende för ensamkommande barn och ungdomar. Pangea är ett boende som är bemannat dygnet runt. Personalen stödjer och hjälper ungdomarna till att bli självständiga och integrerade.